Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Tây Thạnh
Thứ bảy, 16/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 251

[Pháp chế] Thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Trường THPT Tây Thạnh triển khai tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách bảo hiểm xã hội.

Các văn bản liên quan: Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Quyết định số 5446/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2018 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP.

 

Lưu ý:  Quý thầy cô, cán bộ công nhân viên nhà trường tải file đính kèm về máy tính , giải nén để đọc.

Nguồn tin: Văn thư

Tin cùng chuyên mục

164